SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūras tālr. 64125634

Rehabilitācijas nod. reģistratūras

    tālr: 20238111

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu 

8.00 - 16.00

fakss 64125785


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.




   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



 

 






SIA „Cēsu klīnika” ir 24 stundu neatliekamās palīdzības lokālā daudzprofilu slimnīca, kura kā patstāvīga kapitālsabiedrība darbojas kopš 2010.gada 1.janvāra, kad tā pārņēma visu labo pieredzi un tradīcijas no pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca”. SIA „Cēsu klīnika” ir Cēsu novada pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. Cēsu klīnika ir ierindota augstākā līmeņa lokālo slimnīcu grupā. 

Klīnika nodrošina 24 stundu neatliekamo palīdzību, stacionāro ārstēšanu, sniedzot iedzīvotājiem stacionāro veselības aprūpi akūto un hronisko slimību gadījumā, plānveida veselības aprūpes pakalpojumus dienas stacionārā, kā arī nodrošina speciālistu ambulatori konsultatīvo palīdzību un diagnostiku.


  


 
Digestīvās endoskopijas veikšanai ar modernu, jaunu videoendoskopisko aparatūru  Fleboloģija-no problēmas konstatēšanas līdz tās pilnīgam atrisinājumam Lai jaundzimušais ir drošs nākt un dzīvot pasaulē!